Biznes Plan Szczecin - Oferta nr 88705 - Oferteo.pl

Biznes PlanCena do uzgodnienia

Biznes plan to podstawowy dokument sporządzany w sytuacji planowania nowej inwestycji rozwojowej, poszerzania działalności gospodarczej, czy zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa. Jest on niezbędny przy ubieganiu się o kredyty inwestycyjne, dotacje oraz fundusze zewnętrzne na realizację zamierzonych projektów. Dokument ten służy do oceny danego projektu przez potencjalnych inwestorów udziałowych, banki, czy ekspertów kwalifikujących projekty do dofinansowania.

Wykonywane przez SILVER MONEY biznes plany to przejrzyste i logicznie skonstruowane opracowania wpływające korzystnie na wizerunek planowanych przez naszych Klientów przedsięwzięć i dzięki temu zwiększające prawdopodobieństwo uzyskania przez nich dofinansowania.

Biznes Plan opracowujemy na zlecenie Inwestora w najkrótszym możliwym czasie (około 1-2 tygodni). W wyjątkowych sytuacjach czas opracowania biznes planu może być krótszy niż wskazany powyżej, jednak zawsze uzależniony jest od zakresu inwestycji i dostarczenia kompletu dokumentów.

Etapy tworzenia biznes planu:

– Kontakt Klienta z SILVER MONEY w celu wyceny projektu,

– Podpisanie umowy (osobiście),

– Wywiad Z Klientem, dostarczenie dokumentów i dodatkowych informacji niezbędnych do realizacji projektu,

– Wykonanie projektu,

– Przekazanie Klientowi gotowego wstępnego projektu do akceptacji,

– Ewentualne nanoszenie poprawek w ramach danego projektu.

Polska
 
 


Liczba wyświetleń strony: 80